Op welke brandstoffen zet het Klimaatakkoord in?

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en inmiddels is de uitvoering ervan begonnen. Wat is er ook alweer afgesproken en welke brandstoffen gaan hierin een rol spelen?

Wat is het doel van het Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

Daarom heeft de Nederlandse politiek een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons vooral op minder CO2-uitstoot in de lucht. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Uiteindelijk moet de uitstoot in Nederland in 2050 omlaag met 90% of meer ten opzichte van 1990.

Wat is er precies afgesproken?

In het Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Deze zijn verdeeld over 5 sectoren, nl: 1) Elektriciteit; 2) Industrie; 3) Gebouwde omgeving; 4) Landbouw en landgebruik; en 5) Mobiliteit.

Voor de sector Mobiliteit zijn volgende zaken afgesproken:
(klik hier om de afbeelding te vergroten)

Hier vindt u alle Mobiliteit afspraken op een rijtje: https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit
Voor informatie over de andere sectoren kunt u hier terecht.

Welke brandstoffen gaan een rol spelen in het Klimaatakkoord?

Het is nu aan de ministeries om deze afspraken om te zetten in beleid en uit te voeren. Hieronder enkele voorbeelden van beleidsmaatregelen die reeds zijn afgesproken:

  • Zero-emissie zones voor 30-40 (middel-)grote steden in 2025
  • Zero-emissie bouwplaatsen vanaf 2026
  • Zero-emissie bouwverkeer en mobiele werktuigen
  • CO2-uitstoot Transport & Logistiek -30% in 2030, -60% in 2050 t.o.v. 1990

De uiteindelijke ambitie is zero emissie mobiliteit. Dit betekent dat er – naast een gedragsverandering die moet leiden tot minder kilometers, meer fietsen en OV – zo snel mogelijk een transitie moet plaatsvinden naar 0% fossiele brandstoffen in het verkeer en vervoer. Hiervoor heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de volgende brandstofvisie opgesteld:

Zoals u ziet, brengt het Klimaatakkoord voor alle sectoren behoorlijke uitdagingen met zich mee en het is belangrijk om uw bedrijf hier tijdig op voor te bereiden. Bent u reeds met bovenstaande bezig, laat het ons dan weten. Wij kunnen nu al voorzien in HVO fossielvrije diesel, LNG, laadpalen en elektriciteit. In waterstof zijn we ook stappen aan het zetten.

Wij gaan graag met u in gesprek over welke mogelijkheden er zijn – nu en op korte termijn – om uw wagenpark en machines CO2-neutraal en/of emissieloos te maken.

Bel of mail ons nu