Privacybeleid

Informatie over onze organisatie, website en webportal

Van Kessel Olie (VKO) respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacy verklaring informeert u over ons privacy beleid en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden. Op het gebruik van onze website www.vankesselolie.nl en de hieraan verbonden webportal, de download- en aanvraagformulieren en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van deze website en webportal, is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is uitsluitend de rechter te rechtbank Oost- Brabant bevoegd.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Van Kessel Olie B.V.
Milheesestraat 19, 5763 AD Milheeze
Tel.: +31 (0)492-34 12 21
E-mail: verkoop@vankesselolie.nl
VKO is verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld via deze website en webportal.

Gegevens

VKO verzamelt gegevens om de service die wij bieden te verbeteren en om acties naar de klanten uit te kunnen zetten binnen de organisatie van VKO en aan haar gelieerde ondernemingen. Het gaat hierbij om persoonsgegevens zoals namen, (e-mail)adressen en overige contactinformatie.
VKO staat in voor een goede kwaliteit van de gegevensverzameling. De gegevens worden nauwkeurig bijgehouden en goed beveiligd. VKO doet alles binnen haar macht om de kwaliteit van de beveiliging hoogte houden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in dataopslag binnen de EU.

Indien u niet akkoord bent met het feit dat VKO uw gegevens verzamelt, dan moet u dit melden bij VKO via verkoop@vankesselolie.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres rectificatie aanvragen van uw gegevens. U heeft altijd recht op toegang tot uw gegevens, u dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij VKO.

VKO verklaart de gegevens niet door te geven aan derden voor een ander doel dan hierboven is omgeschreven, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming van de klant is. Derden die door VKO zijn ingeschakeld om bovenstaand doel na te streven, leven de voorschriften van deze Privacy Policy na en zullen met dezelfde zorgvuldigheid en niveau van beveiliging omgaan met uw gegevens.

Meldplicht datalekken

De verantwoordelijkheid om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens ligt bij VKO. Daarna zal VKO de betrokkene(n) bij het datalek zo spoedig mogelijk hierover informeren.

Cookies

Er worden drie verschillende vormen van cookies op onze website toegepast:

  • Session Cookies:
    Deze tijdelijke cookies blijven actief zolang uw browser actief is. Onze webapplicatie gebruikt deze cookies om bepaalde informatie bij te houden wanneer u op verschillende pagina’s gegevens moet invullen.
  • Web Analytics Cookies:
    Deze cookies laten VKO toe om anonieme statistieken samen te stellen met als doel de website te verbeteren en te beheren. Na een periode van twee jaar vervallen de cookies, tenzij u binnen deze termijn dezelfde website bezoekt, waardoor deze cookies opnieuw voor een periode van twee jaar geactiveerd worden.
  • Noodzakelijke cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening:
    Deze cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van uw gegevens.

De volgende cookies worden gebruikt:

Naam: _ga
Bewaartermijn: 2 jaar
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Naam: _gid
Bewaartermijn: 24 uur
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Naam: _gat
Bewaartermijn: 1 minuut
Doel: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om en onderhoud onze service met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal voor weergave onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ‘over Hotjar’ van de ondersteuningssite van Hotjar.”

Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee communiceert door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessieherhaling om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van cookies van eerste en derde partijen en andere volgtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft.

Heeft u vragen over onze Privacy Policy? Neem dan contact op met Van Kessel Olie via bovengenoemde gegevens.