Wij zijn leverancier van duurzame brandstoffen en kennispartner voor bedrijven die hun wagen- of machinepark willen verduurzamen

De transitie naar alternatieve brandstoffen is broodnodig om de klimaatimpact van vrachtwagens en machines terug te dringen. Van Kessel Olie adviseert u graag welke duurzame brandstof het best bij uw ambities en (huidige) wagenpark past, waarbij technische, duurzame en economische argumenten steeds kritisch worden afgewogen. Kijk snel hoe wij u helpen verduurzamen.