Bana-gras: duurzame biomassa voor CO2-arme brandstof

Een duurzame biobrandstof begint bij duurzame biomassa. Die hebben wij gevonden in bana-gras, een productieve en onderhoudsvriendelijke plantensoort die wordt geteeld in Azië. Bana-gras genereert maar liefst 85% minder CO2 dan fossiele brandstoffen en is niet concurrerend met voedsel.

Bana-gras is een C4-plantensoort die zeer milieuvriendelijk is. Het is een koolstofbindende plant die broeikasgassen (CO2) opvangt en opslaat. De plant heeft erg weinig water nodig en zorgt zo dat er meer water in de bodem blijft. Bovendien kan bana-gras prima geteeld worden op rotsachtige ondergronden. Hierdoor neemt het niet de plaats in van andere gewassen die bestemd zijn voor de voedselketen.

Waarom is bana-gras een duurzame biomassa:

• Hoog rendement: de plant wordt 3x per jaar geoogst
• Er wordt slechts om de 25 jaar geplant, hierdoor neemt elke plant zeer veel CO2 op
• Heeft vrijwel geen meststoffen nodig
• Verbruikt zeer weinig bodemwater
• Neemt geen landbouwgronden voor voedsel in beslag

Van Kessel is een strategische samenwerking aangegaan met MacKay Green Energy Inc. voor de teelt van biomassa in Azië. MacKay Green Energy Inc., gevestigd op de Filipijnen, richt zich op de ontwikkeling van duurzame energiesystemen om biomassa efficiënt om te zetten in energie, brandstoffen en bioproducten.

Biobrandstof, pellets en veevoeder

Op verschillende plantages in het zuiden van de Filipijnen telen wij momenteel al bana-gras. Vervolgens wordt dit bana-gras verwerkt tot biobrandstof voor elektriciteitscentrales en stoomturbines voor industriële processen. Het restafval wordt verwerkt tot pellets, groene houtskool en veevoeder. Daar bana-gras ook rijk is aan lignine, is het ook een duurzame vervanger van chemicaliën, plastics en bindmiddelen.

Onze gezamenlijke missie is om duurzame en hernieuwbare grondstoffen te produceren. Daarnaast willen we ook dat deze projecten een positieve impact op de werkgelegenheid op het Filipijnse platteland. Voor meer info, ga naar https://mackaygreenenergyinc.com/