Wat is Hydrozine?

Om de energietransitie van fossiel naar duurzaam te realiseren, zijn elektrische voertuigen en (bouw)machines onmisbaar. Helaas zijn er vele situaties waar geen aansluiting tot het energienet mogelijk is. Denk aan de aanleg van nieuwe wegen of woonwijken, in de bosbouw, bij festivals of evenementen, enz.

In deze gevallen moet je een manier vinden om elektriciteit op te slaan en naar de werklocatie te brengen. Dat kan met accu’s (zwaar, omslachtig om te wisselen) of door de elektriciteit om te zetten naar waterstof (moeilijk in grote volumes te vervoeren, opslag in drukflessen). En een dieselaggregaat is steeds vaker vanuit duurzaamheidseisen niet toegestaan. Gelukkig is er voor al deze obstakels nu een praktische en veilige oplossing beschikbaar, namelijk Hydrozine!

Hydro-wat?

Hydrozine is een veilige, kleurloze vloeistof die tot vier keer zo veel waterstof kan opslaan dan drukflessen. Het wordt geproduceerd uit water en niet-fossiel CO2 door middel van elektrolyse met biomassastromen. Hierdoor ontstaat een vloeistof die eenvoudig per tankwagen naar een aggregaat op bijvoorbeeld een bouwplaats kan vervoerd worden. In het speciale aggregaat wordt de Hydrozine eerst omgezet in waterstof, die vervolgens met een brandstofcel wordt omgezet in elektriciteit. Zo kan waterstof op een gebruiksvriendelijke en veilige manier worden toegepast als emissieloze energiebron op werklocaties.

Hoe werkt Hydrozine:

  1. Uit zonne- of windenergie wordt groene stroom opgewekt
  2. Deze groene stroom wordt met behulp van water en biogeen CO2 (niet-fossiele kooldioxide) middels een uniek productieproces omgezet naar een vloeistof genaamd Hydrozine
  3. De Hydrozine wordt met een tankwagen naar het speciale Hydrozine aggregaat op de bouwplaats gebracht
  4. In het aggregaat wordt de Hydrozine omgevormd tot een gasmengsel van waterstof (H2) en biogeen CO2 gas
  5. Het aggregaat bevat een brandstofcel, hierin wordt de waterstof uit het gasmengsel met zuurstof uit de buitenlucht omgezet in elektrische energie en waterdamp. Er ontstaan geen schadelijke stoffen en het proces is fluisterstil.
  6. De elektrische energie is meteen beschikbaar aan de laadpunten van het aggregaat om elektrische voertuigen of gereedschap op te laden
  7. Daarnaast wordt ook de accu van het aggregaat opgeladen zodat meer laadvermogen aan de laadpunten beschikbaar is
  8. Resultaat: een fluisterstille aggregaat die emissieloos groene stroom levert op (bouw-)plaatsen waar geen netaansluiting beschikbaar is

Aan de slag met Hydrozine

Is uw interesse voor emissieloos werken dankzij Hydrozine opgewekt? Dan ben u bij Van Kessel aan het juiste adres! Wij hebben een speciale tankoplegger aangekocht waarmee we binnenkort aggregaten gaan bevoorraden met Hydrozine.

Daarnaast brengen wij u graag in contact met de leverancier van deze aggregaten. Liever huren? Er zijn al verschillende verhuurbedrijven in Nederland die (binnenkort) een Hydrozine aggregaat aanbieden. Bovendien hebben wij zelf ook een aggregaat aangekocht die vanaf 2024 door klanten kan gehuurd worden.

Vraag nu naar de mogelijkheden!