Van Kessel neemt de 2de Lean & Green star in ontvangst

Geweldig nieuws! Van Kessel heeft de tweede star behaald van Lean & Green, het leidende CO2-reductieprogramma in de logistieke sector. Door het inhoudsmeetsysteem in dieseltanks van klanten breder en steeds efficiënter in te zetten én door met het wagenpark over te stappen op HVO20 fossielarme diesel, hebben wij de star in ontvangst mogen nemen.

1. Wat is het Lean & Green programma?

Jan van Nunen, Head of Community Lean & Green: “Lean & Green is het grootste CO2-reductieprogramma voor verladers en vervoerders in de logistieke sector met ongeveer 250 deelnemende bedrijven in Nederland. De bedrijven krijgen een erkenning in de vorm van één of meer stars wanneer zij aantoonbaar bepaalde reductie doelstellingen hebben behaald. Dit doen zij door jaarlijkse meting en monitoring van CO2-uitstoot per getransporteerd volume (CO2-eenheid).”

2. Wat houdt de 2de Lean & Green star in en welke criteria moest Van Kessel behalen?

Erwin van Erp, logistiek manager Van Kessel, legt uit: “Voor de tweede star moesten wij een CO2-reductie van 10% in drie jaar aantonen, bovenop de 20% reductie in vijf jaar voor de eerste star. De datakwaliteit met betrekking tot brandstof en lading moest aanzienlijk verbeteren, en het was noodzakelijk om per zending te specificeren hoeveel er werd vervoerd. Daarnaast moesten we maatregelen beschrijven die verder in de keten liggen, zoals afspraken met leveranciers en klanten, terwijl voor de eerste star alleen interne maatregelen vereist waren.”

3. Wat is het belang van Lean & Green tegenwoordig?

Jan van Nunen: “Ik denk dat het belang van Lean & Green is dat je ook daadwerkelijk laat zien dat je iets hebt behaald. Het aantonen van daadwerkelijke resultaten van CO2 reducties. Vroeger volstond het om chauffeurs te trainen, een nieuw wagenpark te hebben of zonnepanelen te installeren, maar tegenwoordig willen opdrachtgevers weten wat dit oplevert. Bedrijven moeten laten zien hoeveel CO2 ze uitstoten, hun volgende doelen stellen en deze gegevens verifiëren. Lean & Green biedt onafhankelijke erkenning voor behaalde prestaties en moedigt voortdurende verbetering aan, zodat je weet wat de volgende stap is.”

4. Wat was de grootste uitdaging voor het behalen van de 2de star?

Erwin van Erp: “De grootste uitdaging voor het behalen van de tweede star was een CO2-reductie van 10% in drie jaar. Daarvoor moesten we nogal wat doen. 10% is niet weinig. Van Kessel kon aan twee knoppen draaien. Ten eerste door meer lading te vervoeren via efficiëntere planning.

Ten tweede door minder brandstof te verbruiken, bijvoorbeeld met schonere trucks, een duurzame brandstof rijden zoals HVO en regelmatige controle van de bandenspanning. Dankzij de beschikbaarheid van HVO diesel bij steeds meer Greenpoint tankstations, konden we met ons wagenpark overstappen op HVO20 fossielarme diesel.

Tenslotte heb je goede data nodig anders kun je niet naar de tweede star. Dit vereiste om de planning en werkwijze aan te passen, wat een uitdaging vormde, maar uiteindelijk zorgde dit voor betere data.”

5. Wat is jouw advies voor de 3de star?

Jan van Nunen: “Mijn advies voor de derde star is meer samenwerking met partners. Bezoek kennisevenementen, netwerk met andere Lean & Green-deelnemers, en leer van andere sectoren. Innovatie begint met een hand schudden en een kop koffie.”