Van Kessel Greenpoint participeert in Zero Emission Shared Smart Hub voor duurzame stadslogistiek

Op bedrijventerrein Westpoort in Groningen wordt de Zero Emission Shared Smart Hub (ZESS Hub) ontwikkeld. Dat hebben het Nationaal Programma Groningen en de initiatiefnemers bekendgemaakt. De ZESS Hub geeft invulling aan de plannen voor uitstootvrije stadslogistiek van de gemeente Groningen.

Vanuit Westpoort gaat transportbedrijf Nabuurs het vervoeren van (deel)ladingen voor ondernemers combineren en dit vervolgens met duurzame voertuigen in de binnenstad bezorgen. Daarnaast komt Van Kessel Greenpoint met een tank- en laadstation met CO2-reducerende brandstoffen en snelladers voor elektrische trucks. Verder is er de ambitie om waterstof aan te bieden op deze locatie; hier wordt onderzoek naar gedaan.

Faciliteit voor duurzame logistiek in regio Groningen

De hub heeft als doel om vervoersstromen uit de regio te verzamelen, combineren en verduurzaamd de binnenstad te bevoorraden. Ladingen die op dit moment de binnenstad in worden vervoerd met een fossiele brandstoftruck, kunnen door de ZESS Hub worden verduurzaamd zonder dat de MKB’er of andere logistiek dienstverlener hiervoor een onrendabele investering van een elektrische truck (e-truck) hoeft te doen. ZESS Hub biedt een oplossing voor ondernemers die vanaf 2025 met uitstootvrij transport de binnenstad moeten bedienen, maar niet (rendabel) kunnen investeren in een duurzaam transportmiddel. Iedere ondernemer kan hier gebruik maken van deze faciliteit.

De e-trucks moeten de mogelijkheid hebben om op locatie te kunnen opladen, zodat er niet naar een laadpunt gereden moet worden. Hiertoe gaat Van Kessel Greenpoint op de ZESS Hub een laadplein inrichten om e-trucks (of ander vrachtverkeer) op te laden. Zo kunnen de trucks efficiënter worden ingezet. Naast het laadplein heeft Van Kessel de intentie om een energiestation te realiseren voor andere brandstoffen zoals HVO hernieuwbare diesel en waterstof.

Beleidsdoelstellingen

Dit project legt een verband tussen de verduurzamingsdoelen, de optimalisatiedoelstelling van de logistiek en het verhogen van de leefbaarheid in de binnenstad. Het pakt in één ontwikkeling deze drie problemen efficiënt aan, op een rendabele manier voor regionale ondernemers. Daarnaast geeft dit concept een stimulans aan de regionale economische ontwikkeling.

Het initiatief draagt ook direct bij aan de ambitie van provincie Groningen om logistiek in 2035 te verduurzamen. De hub is hierin een eerste stap; hier wordt gefocust op de ‘last-mile’, maar draagt daarnaast ook bij aan de transitie in de regio door HVO diesel in te zetten.

Eén van de investeerders in de ZESS Hub project is het Nationaal Programma Groningen dat 1,5 miljoen euro bijdraagt voor emissieloos transport in de Groninger binnenstad. Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten dat werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. Het programma brengt mensen en ideeën samen en bundelt de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden.