TRAXX viert 15 jaar dieselkwaliteit

Het Nederlandse dieselmerk TRAXX viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. TRAXX werd in 2003 geïntroduceerd als alternatief voor de hoogzwavelige rode gasolie die toen volop in de landbouw en grondverzet werd gebruikt. 15 jaar later is TRAXX Diesel één van de belangrijkste brandstofleveranciers in de zgn. thuistankmarkt met met een marktaandeel van ca. 8%.

Commonrail als aanleiding

TRAXX verscheen in 2003 op de markt toen duidelijk werd dat de destijds alom gebruikte rode gasolie niet voldeed aan de eisen van de eerste commonrail motoren die toen op de markt kwamen. Bart De Keuster, Product Manager van TRAXX, vertelt: “Met name de smerende werking en het lage cetaangetal van de rode gasolie baarden toen iedereen zorgen. Dat was voor ons reden om een nieuwe dieselkwaliteit met verbeterde eigenschappen op de markt te brengen. Nadat het ontwikkelingswerk was afgerond, vonden we dat deze diesel wel een eigen naam verdiende. Zo werd TRAXX geboren.

Inspelen op markttrends

In die 15 jaar heeft het dieselmerk de wereld om zich heen grondig zien veranderen. De Keuster gaat verder: “TRAXX heeft steeds zoveel mogelijk op die veranderingen ingehaakt. Omdat wij ons vrijwel uitsluitend richten op de thuistankmarkt, zagen wij heel snel het risico in van bacteriegroei in de diesel. De preventieve bacteriebestrijder in onze diesel bleek hiervoor een schot in de roos.

Een ander voorbeeld is de trend naar duurzame oplossingen. Steeds meer ondernemers staan onder druk om hun CO2-footprint te verkleinen. Daarom zijn de 4 grootste TRAXX leveranciers in 2011 samen met 26 transportklanten aan de slag gegaan om de Lean & Green Award te behalen. En in 2017 werd TRAXX Zero geïntroduceerd, de klimaatneutrale EN590 diesel die de CO2-uitstoot reduceert en de restuitstoot volledig compenseert.

Blijven investeren in dieselkwaliteit

Ruim 10.000 klanten later heeft TRAXX nog steeds volop plannen. Het dieselmerk is met name actief in de ‘zware dieselmarkt’ (landbouw, grondverzet en (inter-)nationaal transport) en hier zal diesel nog geruime tijd een substantieel deel van de energiebehoefte blijven uitmaken. “Truck-, trekker- en machinefabrikanten blijven investeren in efficiënte dieseltechnologie, maar dat stelt ook strenge eisen aan de dieselkwaliteit. Wij blijven hard werken aan de doorontwikkeling van TRAXX als dé zuinige, schone en betrouwbare dieselbrandstof voor de thuistankmarkt” aldus De Keuster.

Bekijk hier 15 belangrijke mijlpalen uit het 15-jarige bestaan van TRAXX