TRAXX klaar voor energietransitie met 2 CO2-neutrale diesels

De energietransitie is in volle gang, elektrificatie lijkt het toverwoord anno 2019, alleen… voor lang niet alle toepassingen is er een (geschikte) machine met een stekker, aldus vakblad Bouwmachines. En heel veel dieselaangedreven machines moeten nog járen mee. Toch is het perfect mogelijk om CO2-neutraal te draaien; met de vernieuwde TRAXX Zero en de nieuwe TRAXX HVO100.

Dieselbrandstoffen blijven nog lang nodig om in onze energiebehoefte te voorzien. En ondanks dat ze geen groen imago hebben, hoeven ze ons streven naar duurzaamheid zeker niet in de weg te staan. Zo maken fabrikanten hun motoren steeds zuiniger en schoner. En in hun kielzog ontwikkelen brandstofleveranciers dieselbrandstoffen die het klimaat minder en zelfs helemaal niet belasten. Aansprekende voorbeelden van zulke klimaatneutrale diesels zijn TRAXX Zero en het nieuwe TRAXX HVO100.

TRAXX Zero: slimme combinatie van CO2-reductie en -compensatie

TRAXX levert met TRAXX Diesel al 16 jaar lang dieselbrandstof die het verbruik vermindert, de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen verlaagt en bacteriegroei-problemen in dieseltanks voorkomt. De klimaatneutrale variant van TRAXX Diesel is TRAXX Zero. Deze hoogwaardige conventionele diesel voldoet aan de EN590-norm en daarmee aan de eisen die fabrikanten in het kader van hun garanties stellen. Nieuw is dat TRAXX nu is voorzien van CLEAN4FORCE. Deze nieuwe technologie zorgt voor een snelle en efficiënte verwijdering van alle vuilafzettingen in het brandstofsysteem, beschermt tegen biodiesel-afzettingen, optimaliseert de brandstofinspuiting en vermindert storingen en haperingen van injectoren. Dankzij CLEAN4FORCE verloopt de verbranding nog efficiënter en wordt het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot verder verlaagd.

Wat TRAXX Zero uniek maakt, is dat de CO2-emissie die nog resteert wordt gecompenseerd door gecertificeerde, duurzame energieprojecten zoals windmolenparken. De CO2-winst die daarmee wordt behaald, neutraliseert de eigen CO2-uitstoot. Er ontstaat zo per saldo een positief resultaat voor het klimaat. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van groene stroom, waarbij grijze stroom wordt geleverd die wordt ‘vergroend’ – of gecompenseerd – met duurzame stroomcertificaten. TRAXX Zero is een laagdrempelige, snel toepasbare en goedkope manier om CO2-neutraal te draaien, en is daarmee bijzonder geschikt voor bedrijven die hun eerste (grote) stappen richting duurzaamheid willen zetten.

Duurzaamheidsvoordelen TRAXX Zero:
+ verlaagt de CO2-uitstoot met 4%
+ compenseert alle CO2-restuitstoot
+ 100% klimaatneutraal
+ beschermt tegen bacteriegroei
+ met CLEAN4FORCE-technologie

TRAXX HVO100: fossielvrije diesel van afvalproducten

Nieuw in het CO2-reducerende aanbod van TRAXX-dieselbrandstoffen is HVO100. Deze brandstof heeft vergeleken met TRAXX Zero weliswaar een aanzienlijk hogere kostprijs per bespaarde kg CO2, maar is wel een niet-fossiele diesel. HVO100 wordt namelijk volledig geproduceerd op basis van afvalproducten zoals dierlijke vetten en afgewerkte oliën. Deze zogenoemde synthetische diesel levert een CO2-reductie op van maar liefst 89%. De resterende 11% compenseert TRAXX op dezelfde wijze als bij TRAXX Zero.

Ook TRAXX HVO100 bevat de nieuwe CLEAN4FORCE-technologie. De CLEAN4FORCE moleculen garanderen een efficiëntere verbranding en compenseren zo de lagere hoeveelheid energie per liter van HVO. Uiteraard is HVO100 ook voorzien van de bekende TRAXX-bacteriebestrijder, zodat bacteriegroei in het brandstofsysteem wordt voorkomen.

Duurzaamheidsvoordelen TRAXX HVO100:
+ verlaagt de CO2-uitstoot met 89%
+ compenseert alle resterende CO2-uitstoot
+ 100% klimaatneutraal en fossielvrij
+ zeer lage uitstoot van fijnstof en NOx
+ beschermt tegen bacteriegroei
+ met CLEAN4FORCE-technologie

TRAXX HVO100 voldoet aan de nieuwe EN15940-norm, maar niet aan de EN590-norm. Gevolg is dat HVO buiten de garantiebepalingen van bepaalde machines valt. Dit ondanks het feit dat de brandstof probleemloos in de meeste actuele dieselmotoren kan gebruikt worden. Gebruikers spelen hier echter eenvoudig op in door te kiezen voor TRAXX HVOmix. Deze brandstof bestaat uit maximaal 25% TRAXX HVO, aangevuld met reguliere TRAXX Diesel en beantwoordt hiermee wel aan de voorschriften van de EN590-dieselnorm.

CO2-arme brandstoffen gewild

De vraag naar energie-efficiënte en CO2-arme dieselbrandstoffen groeit explosief. TRAXX speelt hier gericht en succesvol op in met de vernieuwde TRAXX Zero en de nieuwe TRAXX HVO100. De brandstoffen zijn ontwikkeld volgens het bekende TRAXX-principe, dat CO2-reductie op 3 manieren kan: 1) minder energie verbruiken, 2) een andere energiesoort kiezen of 3) door compensatie. Met TRAXX Diesel werd altijd al voldaan aan het terugbrengen van het energieverbruik. TRAXX HVO en TRAXX Zero maken dat ook invulling wordt gegeven aan de twee andere pijlers.

Download hier de originele publicatie uit het vakblad Bouwmachines als PDF

Meer weten over de CO2-besparende eigenschappen van TRAXX brandstoffen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.