Video: Tips om tijdens het tanken water en vuil in de dieseltank te voorkomen

Motorenfabrikanten ontwikkelen steeds schonere dieselmotoren. Dat leidt tot een nieuwe generatie dieseltechniek met fantastische prestaties. Keerzijde van de medaille is dat die motoren ook erg gevoelig zijn voor de geringste vervuiling in het brandstofsysteem. Wist u bijvoorbeeld dat een dieselinjector werkt met interne spelingen van minder dan 0,003 mm? Geen wonder dat een beetje stof of water in de diesel al snel tot motorschade kan leiden.

Uw medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Tijdens het aftanken kan namelijk zomaar ongemerkt vuil en water in de diesel terecht komen. Dat heeft te maken met de oplettendheid van de machinist maar ook de inrichting van uw (mobiele) dieseltank speelt hierin een rol. Maak uw chauffeurs en machinisten daarom alert op de tips in deze video waarmee u al veel problemen kunt ondervangen:

Wilt u de tips uit deze video graag nog eens rustig nalezen? Hieronder vindt u ze allemaal nogmaals op een rijtje.

1. Voorkom vuil en water bij het aftanken

  • Reinig het gebied rondom de tankdop vóórdat je deze losdraait
  • Controleer de vulopening van het vulpistool vóór het tanken en maak het schoon
  • Tank het voertuig altijd volledig af aan het einde van de werkdag
  • Vermijd stof en water tijdens tanken. Tank bijvoorbeeld niet nabij een wasplaats of wanneer andere voertuigen voorbijrijden
  • Maak de tankdop schoon vóórdat je deze terugplaatst. Meestal zit de beluchting van de tank hierin verwerkt.

Inspecteer en reinig ook één keer per jaar de dieseltank van uw voertuigen en machines. Neem dit bijvoorbeeld standaard mee tijdens het onderhoud in de rustige winterperiode. Maak dan ook de beluchting van de tank schoon en vervang indien nodig het filter.

2. Installatie en onderhoud van de dieseltank

  • Hou de vulpuntenbak schoon en droog
  • Controleer regelmatig op water en vuil in de tank
  • Plaats een beluchtingsfilter met luchtdroger
  • Plaats de ontluchtingsopening richting Noordoost, om inregenen te voorkomen
  • Plaats een filterset op de dieselpomp

Heeft u mobiele tanks? Let dan goed op waar u deze plaatst. Vaak staat deze op oneffen terrein. Let er dan op dat de aanzuigbuis van de pomp zich aan de hoogste kant bevindt.

Met deze tips kunt u al veel vuil en water uit het brandstofsysteem houden en de kans op motorschade en stilstand behoorlijk verkleinen. Het vergt wel even wat moeite en gewenning van uw medewerkers. Download daarom onze handige flyers met tips en hang ze op in de kantine, werkplaats of bij uw dieseltank.

Bekijk ook de video: hoe ontstaat bacteriegroei in diesel