Nieuw Greenpoint tankstation met duurzame brandstoffen in Haps

In Haps nabij de afslag van de A73 kunnen met ingang van 10 februari 2020 duurzame brandstoffen worden getankt bij het nieuwe Greenpoint tankstation. Naast conventionele diesel en benzine biedt Greenpoint ook 2 CO2-neutrale alternatieven aan, zoals TRAXX Zero en de fossielvrije HVO diesel. Greenpoint is een tankconcept van Van Kessel Olie, een Brabants familiebedrijf uit Milheeze dat fors inzet op het beschikbaar maken van duurzame brandstoffen binnen de huidige energietransitie.

Duurzame dieselalternatieven

Het nieuwe Greenpoint tankstation onderscheidt zich door maar liefst 2 CO2-neutrale dieselsoorten aan te bieden. Zo kan er HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) worden getankt, dit is een fossielvrije diesel op basis van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Het resultaat is een hele zuivere dieselkwaliteit die CO2-neutraal is en ook veel minder fijnstof en stikstof veroorzaakt. HVO diesel is in Haps zowel als HVO100 (=100% HVO) als HVO20 (=20% HVO geblend met diesel) beschikbaar.

Daarnaast is er ook TRAXX Zero, deze EN590 dieselbrandstof reduceert door een efficiëntere verbranding de uitstoot van CO2, fijn stof en stikstof. Alle resterende CO2-emissies worden volledig gecompenseerd middels duurzame energieprojecten waardoor het volledig CO2-neutraal is.

Brandstoffenaanbod:

• Diesel
• TRAXX Zero CO2-neutrale diesel
• HVO100 fossielvrije diesel
• HVO20 fossielarme diesel
• Euro95
• AdBlue

Voorsorteren op waterstof en biogas

Op termijn wil Greenpoint het aanbod aan alternatieven graag verder uitbreiden. Het terrein in Haps is zodanig ingericht dat er in de nabije toekomst bij voldoende vraag ook waterstof, elektrisch laden en/of bio-LNG (vloeibaar biogas voor trucks) kan worden aangeboden. Initiatiefnemer Van Kessel Olie is hierover met diverse partijen in gesprek. Hiervoor zijn ‘onder de grond’ al technische voorzieningen getroffen en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd.

Toegankelijk voor nagenoeg alle tankpassen

Haps is het negende zogeheten multi-fuel tankstation in de Greenpoint kleuren. Zowel auto’s als (LZV) vrachtwagens kunnen er tanken. Voor deze laatste zijn highspeed pompen en AdBlue aanwezig. Er kan getankt worden met bankpassen (pinnen), creditcards en met de zakelijke tankpassen van BP Routex, Total, Argos, Lukoil, DKV, Multi Tank Card, Travelcard, Tanx, EDC en Van Kessel Olie.

Koploper in de energietransitie

Veel bedrijven willen en moeten de CO2 voetafdruk van hun wagenpark verkleinen. Door het toegankelijk maken van duurzame en schone alternatieven voor diesel wil Van Kessel Olie de stap naar een CO2 neutraal wagenpark verkleinen. Daarnaast weten steeds meer bedrijven de weg naar de brandstofspecialist te vinden voor advies omtrent verduurzaming. Wat zijn de verschillen tussen de schonere alternatieven voor diesel? Welke voordelen bieden ze? En wat moet u als ondernemer doen om over te schakelen op CO2 neutrale brandstoffen? Van Kessel Olie staat klaar als leverancier en kennispartner in uw zoektocht naar de beste keuzes.

Greenpoint Haps

Bedrijventerrein Laarakker
Klopsteen 4
5443 PW Haps
(aan de N264, bij afslag 5 van de A73)

Bekijk hier ons volledige tankstation netwerk: www.vankesselolie.nl/tankstations