Van Kessel Olie participeert in waterstofconvenant Zuid-Holland

Op 8 december jl. tijdens het Energy Island congres van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben lokale en regionale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven een waterstofconvenant ondertekend. Ze willen zich daarmee inzetten voor de ontwikkeling van economisch haalbare groene waterstofprojecten. Eén van de betrokken partijen is Van Kessel Olie, dat in januari start met de bouw van een tankstation in Oude-Tonge. Hier zullen op termijn naast conventionele brandstoffen ook duurzame alternatieven zoals (bio-)LNG, (bio-)CNG, waterstof en/of biobrandstoffen worden aangeboden.

Energietransitie

Goeree-Overflakkee Energy Island is in 2020 energieneutraal. Dit betekent dat het eiland op termijn groene energie overhoudt. Mede hierdoor is Goeree-Overflakkee door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor duurzame innovaties in de energietransitie. Denk aan grootschalige zonneparken op land, maar ook aan innovatieve groene waterstofprojecten. Van het duurzame energieoverschot kan groene waterstof geproduceerd worden. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als in de verduurzaming van grondstoffen. De ontwikkeling van vergroeningsroutes voor waterstof is van wezenlijk belang voor onze economie en voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

Waterstofconvenant

Uit onderzoek blijkt dat een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. De groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Op 8 december tekenden 28 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen het allereerste regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak, zoals aanwendingsmogelijkheden van groene waterstof voor vracht- en personenvervoer.

Het regionale ‘groene’ waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee tot stand gekomen. Om de ondertekenende partijen op weg te helpen bij de uitvoering van de projecten, benoemden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee de heer Pedro Peters, voormalig directeur van RET en voorzitter OVNL, als kwartiermaker. De heer Peters gaat de komende maanden aan de slag met het opzetten van een organisatiestructuur en het in gang zetten van de projecten.

Tankstation met duurzame brandstoffen in Oude-Tonge

Van Kessel Olie is mede-initiator van Greenpoint Fuels. In januari is de start van de bouw van het nieuwe tankstation Greenpoint Oude-Tonge gepland. Aan het kruispunt van de N215 en N59 in Oude-Tonge wordt een tankstation gerealiseerd waar in de loop van 2018 naast fossiele brandstoffen ook duurzame alternatieven zoals LNG en CNG kunnen worden getankt. Op termijn moet hier ook Bio-LNG, Bio-CNG en waterstof beschikbaar worden.

Meer weten over duurzame brandstoffen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.