HYRES: Een project voor vier waterstof tankstations langs het TEN-T vervoersnetwerk

Het realiseren van vier openbare waterstof tankstations (waarvan één met elektrolyser voor de productie van groene waterstof) langs het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) in Nederland, dát is de ambitie van het HYRES project. Hiermee willen projectpartners Van Kessel en Vissers Energy Group bijdragen aan de uitrol van een alternatieve brandstofvoorziening infrastructuur langs belangrijke Europese transportroutes.

Concreet gaan de partners binnen het HYRES project vier waterstof tankstations realiseren in Sliedrecht (onderdeel van het TEN-T kernnetwerk), Ede, Horst aan de Maas (beide onderdeel van het uitgebreide TEN-T netwerk) en Oude-Tonge (onderdeel van het stedelijke netwerk Rotterdam). In Oude-Tonge zal ook een elektrolyser aan het station worden toegevoegd voor de productie van groene waterstof. De waterstof stations zullen openbaar toegankelijk zijn voor alle soorten lichte en zware voertuigen.

Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)

HYRES wordt medegefinancierd door het programma Connecting Europe Facility (CEF) van de Europese Unie, dat bijdraagt aan de implementatie van het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) door belangrijke projecten te financieren om de infrastructuur te verbeteren en bestaande knelpunten weg te werken, en tegelijkertijd duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen te promoten. Deze projecten bestrijken alle EU-lidstaten en alle vervoerswijzen (weg, spoor, zee, binnenwateren, lucht) en ondersteunen vervoersmodaliteit, logistiek en innovatie.

HYRES is een project van Van Kessel uit Milheeze en Vissers Energy Group uit Horst. Beide partijen hebben reeds veel ervaring met duurzame brandstoffen en de exploitatie van tankstations. Samen hebben ze een groot netwerk van relaties door heel Nederland. Innovatief handelen en voorop lopen in kansen in de energietransitie zit in hun DNA. Alle vergunningen zijn reeds verkregen en de (technische) ontwerpen zijn voltooid en goedgekeurd voor de ontwikkeling van de waterstof tankstations en de elektrolyser op de vier locaties.

DISCLAIMER; In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Interesse in waterstof?

Bent u bezig met duurzame mobiliteit en wilt u graag meer weten over de kansen, mogelijkheden en tanklocaties van waterstof voor (vracht)verkeer? Neem dan vrijblijvend contact op met ons, wij gaan graag met u in gesprek.

Contacteer ons