Hoe wordt de CO2-impact van TRAXX Zero gecontroleerd en gecertificeerd?

Onlangs heeft Van Kessel Olie de eerste TRAXX Zero certificaten mogen overhandigen aan haar klanten. Een mooi moment! Deze certificaten bevestigen de hoeveelheid CO2-uitstoot die bedrijven door het gebruik van TRAXX Zero klimaatneutrale diesel in 2017 hebben gecompenseerd.

CO2-compensatie is – in combinatie met de CO2-reductie van TRAXX Zero – nog steeds de meest effectieve en de meest voordelige manier om werkelijk 100% klimaatneutraal te werken, draaien en rijden. CO2-compensatie is het mechanisme waarmee CO2-uitstoot hier teniet wordt gedaan door een werkelijke besparing elders. Deze CO2-besparing elders wordt nauwkeurig vastgesteld, gecontroleerd en uiteindelijke gecertificeerd.

De controle en certificering van TRAXX Zero bestaat uit 4 belangrijke onderdelen:
1. Samenwerking met een erkende CO2-partner
2. Voldoen aan de Verified Carbon Standard (VCS)
3. Geverifieerde en geregistreerde CO2-credits
4. Certificaat garandeert de werkelijke CO2-impact

1. Samenwerking met een erkende CO2-partner

Voor de CO2-compensatie werkt TRAXX Zero samen met de Climate Neutral Group, marktleider in de Benelux voor reductie en compensatie van CO2-uitstoot. Climate Neutral Group is lid van ICROA, de International Carbon Reduction and Offset Alliance. ICROA zet zich in voor een transparante en kwalitatieve CO2-compensatiemarkt en stelt strenge eisen aan haar leden en aan de CO2-credits die gebruikt mogen worden. Climate Neutral Group selecteert voor TRAXX klimaatprojecten die voldoen aan de internationale eisen m.b.t. CO2-compensatie en begeleidt de controle en verificatie van deze projecten.

2. Voldoen aan de Verified Carbon Standard (VCS)

Voor TRAXX Zero heeft Climate Neutral Group duurzame windenergieprojecten geselecteerd die voldoen aan de Verified Carbon Standard (VCS), die de kwaliteit van de projecten jaarlijks monitort en het resultaat waarborgt. De validatie, verificatie en certificering van deze projecten gebeurt door onafhankelijke auditoren en worden gedubbelcheckt door medewerkers van VCS.

De VCS standaard is wereldwijd de meest gebruikte standaard bij CO2-reductieprojecten voor vrijwillige compensatie. Deze standaard wordt ondersteund door het World Economic Forum (WEF) en het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

3. Geverifieerde en geregistreerde CO2-credits

CO2-compensatie vindt plaats door zgn. CO2 credits. Elke credit staat voor een geverifieerde afname van 1 ton CO2 in de atmosfeer. Vóórdat een klimaatproject CO2-credits kan uitgeven, zal een onafhankelijke auditor eerst de werkelijk gehaalde CO2-reductie vaststellen. Dit gebeurt op basis van rapportages, meetgegevens en field visits. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de Verified Carbon Standards. Na dit strikte proces worden de CO2-credits geregistreerd in de databank van VCS (om dubbelgebruik te voorkomen) en vervolgens aan TRAXX Zero uitgegeven.

4. Certificaat garandeert de werkelijke CO2-impact

Na afloop van elk kalenderjaar stelt Climate Neutral Group certificaten op voor TRAXX Zero gebruikers als garantie dat de hoeveelheid gecompenseerde CO2 ook daadwerkelijk tot een afname van CO2 in de atmosfeer heeft geleid. De verkoopstatistieken en facturen van Van Kessel Olie gelden als bewijs dat bedrijven die een certificaat ontvangen, ook daadwerkelijk TRAXX Zero hebben afgenomen.

De combinatie van werkelijke brandstofbesparing én geverifieerde CO2-compensatie conform de VCS standaard zorgt ervoor dat TRAXX Zero een dieselbrandstof is die actief CO2-reduceert én gecertificeerd klimaatneutraal is.

Over TRAXX Zero

TRAXX Zero is een hoogwaardige dieselbrandstof die door een efficiëntere verbranding het brandstofverbruik – en dus ook de CO2-uitstoot – van dieselmotoren reduceert. De resterende CO2-emissies compenseert TRAXX door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Deze combinatie van CO2-reductie en CO2-compensatie levert een klimaatneutrale diesel op waarmee dieselvoertuigen netto geen CO2-uitstoot meer veroorzaken.

Graag meer weten over klimaatneutrale diesel? Neem dan contact op met onze specialisten op het nummer 0492-34 12 21 of via [email protected]