Hoe kunt u TRAXX Diesel inzetten op de CO2-Prestatieladder?

Steeds meer bedrijven moeten voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten bedrijven een handboek opstellen met o.a. een overzicht van hun eigen CO2-uitstoot en hoe zij die willen terugdringen. Bedrijven die TRAXX Diesel tanken, beschikken soms zonder het te weten over een brandstof waarmee aan vele eisen van de CO2-Prestatieladder kan voldaan worden.

Tips, rekenvoorbeelden en teksten voor de CO2-Prestatieladder

Daarom heeft TRAXX nu een handleiding opgesteld met tips, rekenvoorbeelden en teksten waarmee bedrijven aan alle invalshoeken van de CO2-Prestatieladder invulling kunt geven.

De meeste zaken zijn direct bruikbaar beschikbaar. Voor een aantal zaken – bv. dieselverbruiksoverzichten of een CO2-footprint van uw leverancier – moet u nog contact opnemen met uw TRAXX brandstofleverancier.

Concreet kunt u TRAXX Diesel op volgende manieren inzetten:

Invalshoek A: Inzicht:
– Aanleveren van verbruiksoverzichten.
– Aanleveren van CO2-footprint van een A-leverancier.

Invalshoek B: Reductie:
– Tekst om TRAXX Diesel als reductiedoelstelling in CO2-Handboek te omschrijven.
– Rekentool voor berekening van de te verwachten CO2-reductie.

Invalshoek C: Transparantie:
– Communicatie over uw inzet van TRAXX Diesel door o.a. teksten, rekenmodel en brochures.

Invalshoek D: Participatie:
– Praktijktest met TRAXX Diesel.
– In contact brengen met bestaande sector- of branche initiatieven.
– Presentatie voor uw leveranciers en onderaannemers over CO2-voordelen TRAXX.

Voor wie?

Deze handleiding is opgesteld om gebruikers van TRAXX Diesel te helpen voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Dit document is interessant voor alle bedrijven die nog moeten beginnen met de CO2-Prestatieladder of die nog verder willen opklimmen (bv. van niveau 3 naar 5). Maar ook bedrijven die reeds niveau 5 (= hoogste) behaald hebben, moeten jaarlijks opnieuw aangeven hoe zijn nog meer CO2 gaan reduceren. Ook voor hen kan dit document interessant zijn.

Diesel met duurzame eigenschappen

Dit document is een initiatief van TRAXX Diesel, een zuinige en schone dieselbrandstof die de CO2, fijnstof, stikstof en roet uitstoot van dieselmotoren verlaagt. TRAXX Diesel helpt u om aan de voorwaarden van de CO2-Prestatieladder te voldoen, is geschikt voor het Lean & Green programma en kan ingezet worden bij (EMVI)-aanbestedingen.

Onze medewerkers adviseren graag hoe u de duurzame eigenschappen van TRAXX Diesel maximaal kunt benutten. Bel ons op 0492-34 12 21 of mail naar [email protected].

Lees hier meer over TRAXX Diesel