Hysolar en Greenpoint starten eerste waterstoftankstation in de provincie Utrecht

Juni 2021 was het zover, de eerste waterstof werd onlangs getankt bij het gloednieuwe openbare waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint in Nieuwegein. Personenauto’s, bussen en vrachtwagens kunnen hier allemaal terecht. Tegelijkertijd gaan de oprichters van Hysolar – Aannemingsbedrijf Jos Scholman en Allied Waters – een vergaande samenwerking aan met een tweetal bekende professionals in de energiesector, Van Kessel/Greenpoint en Scholt Energy. De officiële openingshandeling van het tankstation zal na de zomer plaatsvinden.

De start van het waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint sluit naadloos aan bij het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, dat inmiddels door bijna 100 organisaties is ondertekend. Hysolar stelt de principes van een circulaire economie centraal en ziet hierin een belangrijke rol voor groene waterstof als duurzame energiedrager. De volgende stap is productie van groene waterstof, gepland voor realisatie in 2022. Tot die tijd wordt bij het tankstation waterstof met CO2-compensatie verkocht.

Krachtenbundeling

Innovator Allied Waters en Aannemingsbedrijf Jos Scholman zijn in 2019 gestart met eigen bedrijfsauto’s die op waterstof rijden, vervolgens met tractoren en ander zwaar materieel. De recent toegetreden partners in Hysolar vormen een welkome aanvulling: Van Kessel/Greenpoint met de ervaring in de exploitatie van tankstations, en Scholt Energy vanuit haar rol als energieleverancier en balancing service provider voor de inzet van de electrolyzer die in 2022 moet gaan draaien. De hele keten van productie tot gebruik van groene waterstof is op deze manier in goede handen. De samenwerkende partijen gaan met hun unieke bundeling van kennis uit de transport-, bouw-, water- en energiesector op zoek naar een optimum van efficiency, prijs en duurzaamheid op het gebied van groene waterstof en vervoer. De vier partners kenmerken zich door ondernemerschap en een pragmatische aanpak, getuige ook de snelle ontwikkeling van dit project.

Groene waterstof

De groene waterstof wordt in de toekomst geproduceerd met elektriciteit van het nabijgelegen zonnepark, dat een vermogen van 9 megawattpiek heeft. Een electrolyzer van 2MW produceert per jaar 250 ton waterstof in continu bedrijf, voldoende voor 1.000 personenauto’s of 50 OV-bussen. Met tubetrailers kan de groene waterstof ook vervoerd worden naar andere tankstations.

Continue optimalisatie

De balans tussen efficiency, prijs en duurzaamheid op het gebied van groene waterstof en vervoer is afhankelijk van energieprijzen, de productie door het zonnepark, de waterstofvraag en de vraag naar regelvermogen en lokale congestie van het elektriciteitsnetwerk. Door buffercapaciteit bij de electrolyzer kan het tankstation operationeel blijven, terwijl tegelijkertijd op basis van de beschikbare hoeveelheid zonne-energie, de actuele energieprijs en de vraag naar regelvermogen de electrolyzer optimaal wordt ingezet. Op deze manier worden zowel de kosten als de opbrengsten op ieder moment geoptimaliseerd.

Flexibiliteit

De toekomstige electrolyzer wordt door Hysolar met ondersteuning van Scholt Energy ingezet op de markt voor regelvermogen van de landelijk netbeheerder in Nederland. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de balanshandhaving op het netwerk. Met het groeiende aanbod van met name wind- en zonne-energie, neemt namelijk de invloed van weersomstandigheden op het energieaanbod sterk toe. Daardoor is er vaker sprake van tekorten of overschotten en een beperking van de transportcapaciteit voor elektriciteit. De inzet van regelbaar vermogen wordt daardoor belangrijker. Door de electrolyzer op basis van de marktsituatie geautomatiseerd op- of af te schakelen, draagt deze bij aan het opvangen van pieken en dalen op het netwerk. Verder onderzoeken de partijen hoe de flexibiliteit van de electrolyzer kan worden ingezet om congestie op het landelijke en lokale net te verminderen.

Maximale duurzaamheid

Gericht op het streven naar maximaal rendement én duurzaamheid, wordt momenteel ook bekeken of de restwarmte die vrijkomt bij de productie van waterstof lokaal ingezet kan worden. Daarvoor ontwikkelt Hysolar met ondersteuning van Allied Waters nu plannen samen met een lokale afnemer van de warmte. Een stap om het totale systeem nog duurzamer te maken.