Drive to Zero versnelt transitie naar zero-emissie trucks

Het programma Drive to Zero werkt aan het versnellen van de transitie naar zero-emissie van commerciële voertuigen. Ondanks dat het een redelijk klein deel is van alle voertuigen die rond rijden, hebben dieseltrucks en bussen een grote impact als het gaat om klimaatvervuiling. Drive to Zero is een initiatief van CALSTART, een non-profit consortium voor de schone transportsector met meer dan 300 leden.

In samenwerking met de Nederlandse overheid heeft Drive to Zero het ‘Global Memorandum of Understanding’ (MOU) opgesteld. Hierin werken toonaangevende landen samen om tegen 2040 alle nieuwverkochte medium en zware voertuigen, zoals trucks en bussen, zero-emissie te laten zijn. Vivianne Heijnen, minister van Milieu, sprak uit dat er duidelijke ambities moeten zijn wanneer we de emissies van het transport in lijn willen brengen met de Overeenkomst van Parijs. Dat is waarom het MOU is geïnitieerd tijdens de klimaatconferentie van Glasgow in 2021.

Met trots kunnen wij zeggen dat Van Kessel het Drive to Zero Programma en het ‘Global Memorandum of Understanding’ (MOU) ondersteunt. Samen met andere partners zal Van Kessel een cruciale rol spelen in het realiseren van een toekomst met schone energie en het verminderen van de vervuilende impact van commerciële voertuigen. Wij dragen hier onder andere aan bij door het realiseren van waterstof tankstations en laadpleinen voor vrachtwagens.

Meer informatie over het programma Drive to Zero? Kijk hier of volg ons op LinkedIn voor updates over dit onderwerp.