Bouw multifuel tankstation in Zeewolde gestart

In Zeewolde aan het kruispunt van de N305 en de Assemblageweg zijn de bouwwerkzaamheden van een nieuw Greenpoint multifuel tankstation gestart. De grondwerkzaamheden zijn in volle gang, de eerste palen zijn geheid en de brandstoftanks liggen ‘in de put’. Vanaf juni 2019 kunnen hier – naast conventionele diesel en AdBlue – ook alternatieven zoals HVO, GTL en diesel met CO2-compensatie worden getankt.

Het tankstation is geschikt voor (LZV) vrachtwagens en beschikt over meer dan voldoende draairuimte, highspeed pompen en AdBlue. Verder komt er ook een B2C tankgedeelte en een wasstraat voor vrachtwagens.

Bij de indeling en vergunningsaanvragen van dit tankstation is rekening gehouden met LNG en CNG voorzieningen. Momenteel onderzoeken we de interesse in en haalbaarheid van LNG en CNG. Het uiteindelijke doel is om op termijn door te schakelen naar Bio-LNG en Groen Gas. Heeft u interesse in het tanken van LNG of CNG op deze locatie, neem dan vrijblijvend contact op.

Stapsgewijs van fossiel naar duurzaam

Greenpoint is een tankconcept van Van Kessel Olie en de van Peperstraten Group dat een steentje wil bijdragen aan de energietransitie. Enerzijds staan verschillende alternatieve brandstoffen klaar om door te breken, maar zij zijn slechts mondjesmaat beschikbaar. Anderzijds is er voor vele toepassingen nog steeds behoefte aan de traditionele diesel. Greenpoint wil de overgang van fossiel naar duurzaam voor bedrijven faciliteren door op strategische logistieke knooppunten zowel traditionele als nieuwe duurzame brandstoffen aan te bieden.

Greenpoint Zeewolde is het 7de Greenpoint tankstation dat door Van Kessel Olie wordt gerealiseerd. Daarnaast werken wij aan nieuwe tanklocaties in Cuijk, Asten, Ede en Sliedrecht. Wilt u graag meer weten over tanken in Zeeolde en/of bij Greenpoint? Neem dan nu contact op met ons.