Wat betekent het ‘Fit for 55’ plan van de EU voor uw bedrijf?

Fit for 55; de kans is groot dat u er onlangs iets over in het nieuws voorbij hebt zien komen. Maar wat houdt dit project van de EU precies in? En wat betekent het voor uw bedrijf? Perry Wens, accountmanager energietransitie bij Van Kessel, schept duidelijkheid.

Wat is Fit for 55?

Perry Wens: “Fit for 55 is een pakket van maatregelen en regelgeving waarmee de overheid invulling wil geven aan de Europese Klimaatwet die de Europese Commissie eerder dit jaar heeft gesloten om klimaatverandering en milieuaantasting tegen te gaan. Deze Klimaatwet moet de EU omvormen tot een moderne, grondstoffen efficiënte en concurrerende economie die klaar is voor de toekomst.”

Wat zijn de doelstellingen van Fit For 55?

“Met het Fit for 55 pakket streeft de Europese Commissie naar 55% netto vermindering van uitstoot van broeikasgas (zoals CO2) in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Tegen 2050 moet de EU volledig klimaatneutraal zijn. Daarnaast wil Europa ook de economische groei waarborgen zonder dat dit ten koste gaat van uitputting van grondstoffen.”

Op wie heeft dit plan effect?

“Het Fit for 55-pakket zal met name gevolgen hebben voor bedrijven in de logistiek en transport, de bouwsector, nutsbedrijven, bedrijven in de energie- of grondstoffensector, en bedrijven met onroerend goed en met productielocaties binnen de EU.”

Vanaf wanneer krijgt mijn bedrijf ermee te maken?

“De Europese Klimaatwet is op 20 juli 2021 in werking getreden. Maar de verschillende wetsvoorstellen van het Fit For 55-pakket hebben elk hun eigen tijdschema voor implementatie en inwerkingtreding. De verwachting is dat een groot deel van het pakket op 1 januari 2023 al in werking treedt.”

Krijg ik te maken met kosten voor CO2-uitstoot?

“De zware industrie, de energiesector en een deel van de luchtvaart sector kennen al het zgn. EU-emissiehandelssysteem (ETS). Via het ETS wordt jaarlijks de maximale toegestane CO2-uitstoot van deze sectoren verlaagd. Bedrijven die deze CO2-limieten niet behalen, moeten hiervoor CO2-rechten aankopen. Het voorstel uit het Fit For 55-pakket is om voor de sectoren Bouw en Wegtransport ook een gelijkaardig systeem voor handel in emissierechten op te zetten. Op termijn zal er dus ook voor transport en de bouw een markt in CO2-rechten ontstaan.”

Wat betekent dit voor het wagenpark van mijn bedrijf?

“De ambitieuze doelstellingen van het Fit For 55-pakket zorgen ervoor dat de overgang naar CO2-arme en uiteindelijk emissievrije mobiliteit zal versneld worden. Dit betekent dat u op korte termijn al keuzes zult moeten maken om uw wagenpark en bedrijfsprocessen te verduurzamen om zodoende de verwachte kosten voor CO2-uitstoot te vermijden.”

Heeft u nog andere vragen over het Fit for 55-pakket? Perry beantwoordt ze graag. Neem gerust contact op via 06-51 32 90 97 of stuur een e-mail naar [email protected].