Regelgeving vervoer van brandstof naar werklocaties

Vervoert u soms brandstof in IBC’s, bijvoorbeeld van en naar een werklocatie? Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de regels van het ADR. In bepaalde gevallen is een vrijstelling van het ADR mogelijk. Er zijn 2 type vrijstellingen mogelijk die nogal eens verward worden met elkaar. Hieronder vindt u een overzicht om dit te verduidelijken.

ADR vrijstelling

Deze regel is uitsluitend bedoeld voor het transporteren van brandstof die door het transporterende voertuig zelf op locatie zal gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele kraan die voor eigen gebruik een extra IBC met diesel meeneemt. Binnen deze vrijstelling mag maximaal 450 liter diesel per tank, IBC of andere verpakking vervoerd worden, waarbij de totale hoeveelheid niet groter mag zijn dan 1.000 liter.

Het aan- en afvoeren van brandstof naar een werklocatie (bijvoorbeeld een bouwplaats) voor het aftanken van andere machines en voertuigen valt NIET binnen deze vrijstelling.

ADR 1000-punten regeling

Voor brandstofleveringen aan bijvoorbeeld bouwplaatsen kan men gebruik maken van de 1.000-punten regeling. Binnen deze regel kan maximaal 1.000 liter diesel in verpakkingen zoals een IBC of jerrycans vervoerd worden. Hiervoor dient men aan de volgende verplichtingen te voldoen:

 • Volg een ADR awareness training. (volgens hoofdstuk 1.3 ADR regelgeving)
 • Zorg voor een juist vervoersdocument (zie verder)
 • Je mag maximaal 1000 punten vervoeren (voor diesel geld: 1 liter = 1 punt)
 • Zorg voor een gekeurde IBC
 • Zorg voor de juiste etiketten en kenmerking (rode vlametiket, milieugevaarlijk kenmerk en het UN nummer voorafgegaan door de letters “UN” bv “UN 1202”, aangebracht op 2 tegenover liggende zijden van de IBC)
 • 1 brandblusser van minimaal 2 Kg poeder (buiten de verplichte blusmiddelen voor het voertuig)
 • De IBC moet deugdelijk gezekerd zijn (bijvoorbeeld met spanbanden)
 • Oranje borden of etiketten op het voertuig zijn niet nodig.

LET OP! Bovenstaande is alleen van toepassing als er geen andere gevaarlijke stof in het voertuig aanwezig is.

Het vervoersdocument moet de volgende gegevens bevatten:

 • Afzender (NAW gegevens van diegene die de opdracht geeft voor het vervoer)
 • Inhoud tank (liters)
 • UN-nummer (Diesel = UN 1202)
 • Productnaam (Diesel)
 • Modelnummer (3)
 • Verpakkingsgroep (PG III)
 • Aantal Colli (b.v. 1 IBC)
 • Ontvanger (NAW gegevens naar wie het vervoerd wordt)

Voorbeeld:

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het vervoer van diesel. Er is vanuit gegaan dat er geen andere gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig zijn, dit beïnvloedt namelijk de regeling. Voor andere gevaarlijke stoffen gelden andere regels.

Deze publicatie beschrijft de standaard regelgeving voor het transport van diesel zoals bij ons bekend op 4 mei 2022. Voor aanvullende informatie of advies voor uw specifieke situatie, kunt u terecht op www.ilent.nl of neem contact op met uw veiligheidsadviseur.