Officiële opening van het eerste openbare waterstoftankstation in de provincie Utrecht: Hysolar/Greenpoint, Nieuwegein

Vrijdag 8 oktober was het zover, het gloednieuwe waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint in Nieuwegein is officieel geopend. Personenauto’s, bussen en vrachtwagens kunnen hier allemaal terecht. De start van het waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint sluit naadloos aan bij het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, dat inmiddels door bijna 100 organisaties is ondertekend.

Hysolar ziet een belangrijke rol voor groene waterstof als duurzame energiedrager. De volgende stap na de opening van het tankstation is productie van groene waterstof, gepland voor realisatie in 2022. Tot die tijd wordt bij het tankstation waterstof met CO2-compensatie aangeboden.

Voorafgaand aan de openingshandeling namen de sprekers ons mee in het verhaal van groene waterstof en Hysolar:

  • Introductie door de partners in Hysolar
  • Diederik Samsom (Europese Commissie), Groene waterstof vanuit Europees perspectief
  • Arne Schaddelee (Gedeputeerde Provincie Utrecht), Mobiliteit en groene waterstof in de regio Utrecht
  • Marieke Schouten (Wethouder Gemeente Nieuwegein, en lid van het EU Comité van de Regio’s), Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap voor een duurzame toekomst
  • Ad van Wijk (hoogleraar TU Delft/KWR), Presentatie van het boek ‘Hydrogen rocks’

Groene waterstof: van regio tot EU

De EU heeft ambitieuze doelen gesteld voor emissiereductie van CO2, maar liefst 55% in 2030 t.o.v. de situatie in 1990. Dat zal niet vanzelf gaan. “Daarom moeten we nu doorpakken om de klimaatdoelstellingen te halen en om ervoor te zorgen dat de energietransitie slaagt. En dat kan ook, want voor het eerst in de geschiedenis hebben we een alternatief voor fossiele brandstoffen in de vorm van duurzame energie gekoppeld aan waterstof”, aldus Diederik Samsom.

Op regionaal niveau is de provincie Utrecht een van de initiatiefnemers geweest tot het genoemde waterstofconvenant. “Ik ben erg blij dat hier in Nieuwegein het eerste publieke waterstoftankstation is gerealiseerd. Dit is een grote mijlpaal binnen het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht, en een belangrijke stap in de mobiliteitstransitie naar een gezonde leefomgeving, goede luchtkwaliteit en duurzamer vervoer,” aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht.

Marieke Schouten voegt hieraan toe “Mooi om te zien dat dit lokale initiatief – met veel dank aan de Provincie – goed past in de Europese strategie voor waterstof. Natuurlijk ben ik trots dat het eerste publieke waterstoftankstation hier in Nieuwegein is geopend. Het gebruik van groene waterstof voor het verduurzamen van zwaar transport, of zware voertuigen, zoals bij het bedrijf Scholman, helpt de uitstoot van CO2 terug te dringen. Ook de scheepsvaart kan veel baat hebben bij groene waterstof op de drukke vaarwegen rond onze stad: het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek.

Continue innovatie

Toepassing van groene waterstof zit nog in de pioniersfase, maar gezien het belang van de energietransitie en beperking van emissies (denk aan stikstof, fijnstof) staan – geheel toepasselijk – alle lichten op groen. Voor de verdere opschaling en uitrol van het systeem blijft verdere innovatie cruciaal. Daar werken de partners in Hysolar hard aan mee. Gericht op het streven naar maximaal rendement én duurzaamheid onderzoeken we nu al hoe de restwarmte die vrijkomt bij de productie van waterstof lokaal ingezet kan worden. Een stap om het totale systeem nog duurzamer te maken.

Doe verder inspiratie op in het kersverse boek ‘Hydrogen rocks’. Editors Ad van Wijk en Peter Luscuere leggen uit “Het gaat veel sneller dan wij zo’n zes jaar geleden durfden te dromen. Van een droom en visie gaat het nu naar daden. Er is namelijk veel mogelijk op het gebied van waterstof, maar het is aan bedrijven, overheden en de maatschappij om hierin te investeren en stappen te zetten.

De partners in Hysolar

Innovator Allied Waters en Aannemingsbedrijf Jos Scholman zijn in 2019 gestart met eigen bedrijfsauto’s die op waterstof rijden, vervolgens met tractoren en ander zwaar materieel. De recent toegetreden partners in Hysolar vormen een welkome aanvulling: Van Kessel/Greenpoint met de ervaring in de exploitatie van tankstations, en Scholt Energy vanuit haar rol als energieleverancier en balancing service provider voor de inzet van de electrolyzer die in 2022 moet gaan draaien. De hele keten van productie tot gebruik van groene waterstof is op deze manier in goede handen. De samenwerkende partijen gaan met hun unieke bundeling van kennis uit de transport-, bouw-, water- en energiesector op zoek naar een optimum van efficiency, prijs en duurzaamheid op het gebied van groene waterstof en vervoer. De vier partners kenmerken zich door ondernemerschap en een pragmatische aanpak, getuige ook de snelle ontwikkeling van dit project.