Hoe is de duurzaamheid van HVO diesel geborgd?

HVO diesel is de meest duurzame dieselsoort van dit moment. Logisch want deze nieuwe brandstof bevat geen fossiele aardolie meer, maar wordt volledig uit hernieuwbare grondstoffen geproduceerd. Vaak worden afgewerkte plantaardige oliën gebruikt maar er zijn nog veel meer grondstoffen geschikt voor de productie van HVO diesel. Maar hoe wordt de duurzaamheid van die grondstoffen nu gewaarborgd en hoe kunt u als gebruiker dat controleren?

Renewable Energy Directive

Om de productie van brandstof uit biomassa (dit is de technisch benaming voor hernieuwbare grondstoffen) te reguleren, heeft de EU verplichte regels en richtlijnen opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de Richtlijn EU-RL 2009/28/EG voor de productie en verwerking van biomassa (de zgn. Renewable Energy Directive of afgekort ‘RED’). Hierin staan dus de wettelijke verplichtingen waaraan hernieuwbare brandstoffen – zoals HVO – moeten voldoen.

ISCC gecertificeerde brandstofleverancier

Hoe worden deze spelregels nu in de praktijk gecontroleerd? Dat gebeurt aan de hand van het ISCC certificeringsprogramma voor biomassaproducten. Dit programma controleert jaarlijks middels een gedetailleerde audit of alle gebruikte biomassa voldoet aan de eisen en voorwaarden van de Renewable Energy Directive. Er wordt beoordeeld op duurzame productie, beheer, traceerbaarheid (documentatie) en broeikasgasreductie van de gebruikte grondstoffen.

Door middel van een ISCC certificaat kunnen brandstofleveranciers dus aantonen dat hun HVO diesel daadwerkelijk uit duurzame en hernieuwbare grondstoffen wordt geproduceerd. Van Kessel levert uitsluitend ISCC gecertificeerde HVO diesel. Dit certificaat kan ter inzage worden opgevraagd bij onze medewerkers. Op basis hiervan rijken wij vervolgens jaarlijks overzichten uit met de gerealiseerde CO2-emissiereductie aan HVO gebruikers die dat wensen.