Welke subsidies zijn er voor elektrische en waterstof trucks, bouwmachines en bestelauto’s?

De overheid wil graag de inzet van emissieloze voertuigen versnellen. Daartoe heeft zij een aantal steunmaatregelen uitgewerkt om de hogere aanschafkosten van batterij elektrische of waterstof voertuigen deels te vergoeden. Hieronder vindt u een overzicht van landelijke subsidieregelingen voor emissieloze trucks, bouwmachines en bestelauto’s.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Bouwbedrijven kunnen tot 40% van de meerkosten bij aanschaf van emissievrij bouwmaterieel, zoals graaf- en grondverzetmachines, aggregaten en bouwvrachtwagens, terugkrijgen. Het gaat om nieuwe machines en bouwvoertuigen met een batterij of op waterstof. MKB-bedrijven worden extra tegemoet gekomen, zij krijgen tot 50% subsidie. Daarmee wil het kabinet een oplossing creëren voor de stikstofproblemen die de bouw soms stilleggen.

Ook voor de ombouw van bestaande dieselmachines naar elektrisch of waterstof, en voor het plaatsen van een katalysator die stikstof opvangt, kan subsidie worden aangevraagd. Het kabinet trekt er tot 2030 in totaal 270 miljoen euro voor uit. In 2022 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling opent op 9 mei 2022 om 9u00. Bekijk hier alle informatie en links om een aanvraag in te dienen.

Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

Om zero-emissie stadslogistiek mogelijk te maken, zijn er in 2030 zo’n 11.700 zero-emissie vrachtauto’s in Nederland nodig is. Om de instroom van dergelijke batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks te versnellen, heeft het ministerie van Infrastructuur en waterstaat de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) uitgewerkt. Bedrijven kunnen vanaf 9 mei 2022 de subsidie aanvragen.

Het doel van AanZET is om de aanschaf van een zero-emissievrachtauto met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving aantrekkelijk te maken. De regeling vergoedt een deel van de meerkosten van een zero-emissievrachtauto (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtauto. In de subsidiepot zit in totaal 13,5 miljoen euro in 2022. De aanschafsubsidie zou er moeten zijn tot 2030. Het precieze subsidiebedrag hangt af van het type vrachtwagen en de grootte van de onderneming en varieert van 12,5% tot 37% van de verkoopprijs.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

In 2025 zijn er minstens 20 steden in Nederland met een zero-emissiezone in de binnenstad. Heeft u klanten in zo’n stedelijke milieuzone, dan heeft u een aangepast voertuig (lees: elektrische bestelwagen) nodig. Via de SEBA subsidieregeling kunt u tot 5.000 euro korting krijgen bij aanschaf van een nieuwe elektrische bestelwagen.

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s, SEBA, geldt voor alle ondernemingen en non-profit instellingen. De hoogte van de subsidie bedraagt 10% van de nettoprijs van de nieuwe elektrische bedrijfswagen, met een maximum tot 5.000 euro. De SEBA regeling loopt tot eind 2025 en kunt u aanvragen bij RVO.

Belastingvoordeel voor elektrische en waterstofvoertuigen (MIA/Vamil)

Heeft u voor uw bedrijf een elektrische auto aangeschaft? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA). U kunt maximaal 10 elektrische personenauto’s per jaar melden. Voor waterstofauto’s kunt u, naast de MIA, ook gebruik maken van de Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil). Ook een oplaadpunt voor elektrische auto’s op uw bedrijfsterrein komt in aanmerking voor MIA.

De elektrische en waterstofauto’s die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil, staan op een zogenaamde ‘positieve lijst’. Een e-auto komt voor maximaal € 40.000 in aanmerking voor MIA. Waterstofauto’s komen voor maximaal € 75.000 in aanmerking voor MIA en Vamil. Een oplaadpunt komt voor maximaal € 2.500 in aanmerking. Een laadpaal met meerdere aansluitingen geldt als één oplaadpunt. Lees hier meer over MIA en Vamil belastvoordeel.

Regelingen combineren

Een bedrijf dat een zero-emissie voertuig aanschaft, kan vaak één van bovenstaande subsidieregelingen combineren met de milieu-investeringsaftrek (MIA) om zo nog een deel van de meerkosten af te dekken. Voorwaarde is wel dat de totale overheidssteun (subsidie + belastingvoordeel) binnen de grenzen van de staatssteunregels blijft. Uw financieel adviseur kan u hierin adviseren.

Deze publicatie beschrijft de subsidieregelingen en belastingmaatregelen zoals bij ons bekend op 31 maart 2022. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.