Van Kessel start bouw Greenpoint waterstof tankstation in Oude-Tonge

Van Kessel heeft de eerste stap gezet voor het realiseren van een waterstof tankstation naast haar Greenpoint multifuel tankstation in Oude-Tonge wat vlak bij de N59 op het eiland Goeree-Overflakkee ligt. Afgelopen week is de eerste opdracht voor de bouw van het waterstof afleverpunt op het Greenpoint tankstation ondertekend. Vanaf juni 2022 kan bij het Greenpoint tankstation net zo snel waterstof worden getankt (op 350 en 700 bar) als benzine.

Productie waterstof volledig uitstootvrij

Waterstof wordt gezien als belangrijk element om de bestaande energiemix te verduurzamen. Met deze waterstofproductiefaciliteit wordt groene waterstof opgewekt met wind- en zonne-energie wat geproduceerd wordt op het eiland Goeree-Overflakkee en de naast gelegen Bewaarschuur van de Toekomst, die eveneens overtollige zonne-energie en water levert. De geproduceerde waterstof is hierdoor volledig uitstootvrij.

Tubetrailers

Wereldwijd worden er steeds meer tankstations voor waterstof gebouwd, daarom kan er vertrouwd worden op bewezen technologie. In de 2e fase, door integratie van een waterstofhub, kunnen lokale tankstations, chemie en industrie vanaf Greenpoint tankstation Oude-Tonge bevoorraad worden met tubetrailers. Greenpoint heeft inmiddels vijf tankstations in Nederland met een vergunning om een waterstofinstallatie te realiseren. Er wordt bekeken hoe deze tankstations in de toekomst vanuit de waterstofhub Oude-Tonge kunnen bevoorraad worden.

Realisatie H2GO Project stap dichterbij

De realisatie van het Greenpoint waterstoftankstation Oude-Tonge is de eerste stap in de realisatie van de projecten van het H2GO programma. Het H2GO programma werkt op basis van een duidelijke uitrolstrategie die richting geeft om van het eiland Goeree-Overflakkee een proeftuin voor groene waterstof te maken. Goeree-Overflakkee produceert met zijn windparken en zonneweides meer groene elektriciteit dan het zelf nodig heeft. Door hier groene waterstof van te maken ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Dit was ook de basisgedachte in 2017 toen het H2GO programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee, Greenpoint en inmiddels vele andere partners. Deze proeftuin zal kennis en kunde opleveren voor Nederland, Europa en de hele wereld.