Van Kessel participeert in project H2Stroom dat waterstof inzet voor netcongestie en mobiliteit

“Hoe kunnen we met waterstof het capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet opvangen én tegelijk ook andere sectoren van waterstof voorzien?” Dat is de uitdaging die Van Kessel samen met 2 andere koplopers in de energietransitie aangaat. In grote delen van Noord-Brabant en Limburg bestaat momenteel een capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen duurzame energieprojecten (zoals zonnedaken, windmolens, enz.) hun groene stroom vaak niet kwijt aan het net. Dit issue willen projectpartners Van Kessel, Vissers Energy Group en Hystream met het project H2Stroom tackelen.

Project H2Stroom

In de visie van projectpartners kan waterstof voorkomen dat het elektriciteitsnet van Noord-Brabant en Limburg verder dichtslibt. Wanneer het elektriciteitsnet is verzadigd, dan wordt de op dat moment geproduceerde groene stroom omgezet naar waterstof, dat lokaal worden opgeslagen. Zodra er weer ruimte op het net is (en er dus vraag is naar méér stroom), dan wordt de opgeslagen waterstof weer omgezet naar stroom en op het net gebracht.

Op deze manier gaat er geen duurzaam opgewekte stroom meer verloren, kan het aandeel groene stroom blijven groeien én wordt deze op een regelbare manier in de markt gezet. Zo kan lokaal opgewekte groene elektriciteit maximaal worden benut om knelpunten in de infrastructuur te ontlasten.

Uitbreiding met waterstof tankstations voor mobiliteit

Voor project H2Stroom moet specifieke waterstofproductie- en opslaginfrastructuur ontworpen, ingericht en gebouwd worden. Vanwege de schaal van productie en de hoge investeringskosten die hiermee gepaard gaan, is het aantrekkelijk om de geproduceerde waterstof ook in te zetten in andere sectoren zoals mobiliteit.

Aangezien de transportsector een voor de hand liggend startpunt is, gaan de projectpartners inzetten op de ontwikkeling en bouw van waterstof tankstations aan de Europese transportcorridors van Rotterdam naar het Ruhrgebied en Antwerpen. Daarnaast gaan zij actief de vraag naar waterstof als zero emissie brandstof stimuleren door de ontwikkeling van user cases en informatieverstrekking naar transportbedrijven en andere logistieke spelers.

Door schaalvergroting te creëren en het probleem samen met andere sectoren aan te vliegen, wordt het project financieel haalbaar en de slaagkans veel groter. Project H2Stroom wordt gesteund door de Europese Unie en door OpZuid, een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland.

Ook bezig met waterstof?

Bent u bezig met duurzame mobiliteit en wilt u graag meer weten over de kansen, mogelijkheden en tanklocaties van waterstof voor (vracht)verkeer? Neem dan vrijblijvend contact op met ons, wij gaan graag met u in gesprek.