TRAXX Diesel zet in op duurzame dieselleveringen

De 4 grootste leveranciers van TRAXX Diesel (waaronder Van Kessel Olie) hebben een aantal initiatieven genomen om de milieu-impact van hun brandstofleveringen te verkleinen. Door het gebruik van inhoudsmeetsystemen en deelname aan het Lean & Green programma hebben zij in 4 jaar de CO2-uitstoot van hun brandstofleveringen met 16,4% teruggedrongen. Hiermee spelen zij in op een groeiende vraag vanuit ondernemers om de CO2-footprint van toeleveranciers in kaart te brengen.

Veel ondernemers willen (of moeten) aan hun opdrachtgevers duidelijk maken hoe zij duurzaam werken en hun CO2 footprint verkleinen. Ook de toeleveranciers spelen daarbij een belangrijke rol. Om hun klanten hierin te ondersteunen, hebben TRAXX leveranciers Van Kessel Olie (Milheeze), Dalhuisen Olie (Epe), Schouten Olie (Alphen aan den Rijn) en Slump Oil (Heerenveen)  gezamenlijk een aantal logistieke initiatieven genomen:

1. Inhoudsmeetsystemen
TRAXX brandstofleveranciers zijn koplopers op het gebied van inhoudmeetsystemen. Door middel van een peilsysteem met GSM module kan op afstand het vulniveau van dieseltanks opgevolgd worden en het ideale vulmoment bepaald worden. Zo worden dieseltanks pas gevuld wanneer het echt nodig is, zonder dat de klant risico loopt op droogvallers. Resultaat: minder vervoersbewegingen en minder gereden kilometers.

2. Geen verpakkingsafval:
TRAXX Diesel maakt geen gebruik van toevoegingen in plastic flessen, jerrycans of andere wegwerpverpakkingen. TRAXX Diesel is een kant-en-klare brandstof die per tankwagen wordt geleverd.

3. Lean & Green brandstofleveringen:
De 4 grootste TRAXX leveranciers hebben allen de Lean & Green Award behaald. Dit is een toonaangevende erkenning voor bedrijven die actief streven naar minder CO2-uitstoot tijdens hun logistieke activiteiten. Door een combinatie van een efficiëntere planning, periodieke rijtrainingen “Het nieuwe rijden” en het gebruik van TRAXX Diesel werd de gemiddelde CO2-uitstoot tijdens het vervoer van TRAXX Diesel reeds met 16,4% gereduceerd.

Bovendien heeft TRAXX een aantal hulpmiddelen ontwikkeld zoals een factsheet, offertetekst en rekenmodel, waarmee gebruikers de milieu-impact van hun brandstof(-leveringen) onder de aandacht kunnen brengen van hun opdrachtgevers.Deze hulpmiddelen zijn kosteloos verkrijgbaar bij onze medewerkers.

Brandstoflevering door Van Kessel Olie

De inspanning van de TRAXX leveranciers sluiten mooi aan bij het product dat zij uitrijden. TRAXX is een dieselbrandstof die continu de motor reinigt en een extra hoog cetaangetal heeft. Hierdoor lopen dieselmotoren efficiënter, zuiniger en dus schoner. Zo’n 10.000 bedrijven in Nederland gebruiken momenteel TRAXX Diesel.

Meer informatie over al deze aspecten kunt u nalezen in de Factsheet Emissiereductie met TRAXX Diesel.