Strategische samenwerking Van Kessel Olie en F. Schrijnemaekers

Van Kessel Olie B.V. uit Milheeze en F. Schrijnemaekers Olie- en Gasflessenhandel B.V. uit Maastricht zijn een strategische samenwerking aangegaan onder de naam “Van Kessel Olie Schrijnemaekers Groep”. Concreet houdt dit in dat de planning, facturatie en administratie van beide bedrijven centraal vanuit Milheeze wordt gecoördineerd.

“Het samenvoegen van bedrijfsprocessen levert voor beide partijen significante synergievoordelen op.” aldus Joan van Kessel, directeur van Van Kessel Olie B.V.“Onze intentie is dan ook om in de toekomst ook op andere gebieden nauwer samen te werken zoals bijvoorbeeld bij de distributie van smeermiddelen.

“Wij willen benadrukken dat het met name gaat om bedrijfsprocessen ‘aan de achterkant’. Belangrijk is dat onze klanten hier geen nadeel van ondervinden” legt Fer Schrijnemaekers, directeur van F. Schrijnemaekers Olie- en Gasflessenhandel B.V. verder uit. “Beide bedrijven zullen gewoon hun eigen bedrijfsnaam, uitstraling, chauffeurs en vrachtwagens blijven gebruiken.

Ook de huidige locaties aan de Milheesestraat 19 te Milheeze en aan de Rekoutweg 7 te Maastricht blijven behouden. Er vallen geen ontslagen als gevolg van deze samenwerking.

Beide bedrijven zijn ervan overtuigd dat deze strategische samenwerking een solide basis vormt om in de toekomst aan de klant het verwachte serviceniveau, efficiëntie en continuïteit te kunnen blijven bieden.

Voor meer informatie over beide bedrijven, kijk op www.vankesselolie.nl en www.f-schrijnemaekers.nl.