Duurzaamheid en MVO

Een olieleverancier die verantwoord kan en wil werken

Als toekomstgerichte onderneming, familiebedrijf en werkgever van 81 werknemers zijn wij ons terdege bewust van de rol van olieproducten in de klimaatverandering. Anderzijds houden ze – letterlijk – onze economie draaiende en zijn ze voor talloze bedrijven vaak nog onmisbaar. Met onderstaande initiatieven wil Van Kessel Olie laten zien dat een olieleverancier ook duurzaam en maatschappelijk verantwoord kan en wil werken.

Duurzame brandstofleveringen

Lean & Green is het toonaangevende duurzaamheidsprogramma in de logistieke sector in Nederland waarbij bedrijven zich inzetten om hun CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven die in 5 jaar de CO2-uitstoot van hun logistieke activiteiten (in ons geval brandstofleveringen) met minimaal 20% reduceren, worden beloond met de Lean & Green Star. In 2013 mocht Van Kessel Olie als eerste energieleverancier de Lean & Green Star in ontvangst nemen. www.lean-green.nl

Klimaatneutrale diesel

Voor veel bedrijven is hun wagen- of machinepark de grootste energieverbruiker en dus ook de grootste bron van CO2-uitstoot. Vrachtwagens en machines met dieselmotoren zijn echter vaak onmisbaar voor de bedrijfsvoering. Met TRAXX lopen dieselmotoren zuiniger, waardoor ook de CO2-uitstoot afneemt. Er blijft echter altijd een bepaalde CO2-restemissie over, die TRAXX aanpakt door investeringen in andere vormen van duurzame energie zoals windmolens. Met het positieve CO2-effect dat hierdoor ontstaat, wordt dan de eigen resterende CO2-uitstoot volledig geneutraliseerd. Van Kessel Olie is leverancier van TRAXX Zero voor Zuid-Nederland en uiteraard rijden onze tankwagens ook op deze klimaatneutrale diesel. www.traxx-zero.nl

Tanklocaties met duurzame brandstoffen

Duurzame brandstoffen voor wegverkeer – zoals LNG, CNG, waterstof en biobrandstoffen – staan op de vooravond om definitief door te breken. De beschikbaarheid blijft echter vaak een struikelblok. Daarom lanceert Van Kessel Olie een nieuw tankconcept voor duurzame brandstoffen genaamd Greenpoint Fuels. Op logistieke knooppunten door heel Nederland ontwikkelen wij tankstations waar wij LNG, CNG, waterstof en/of biobrandstoffen aanbieden maar ook conventionele brandstoffen. Met Greenpoint willen wij duurzame brandstoffen beschikbaar maken voor een economisch verantwoorde overstap van fossiele naar duurzame energie. www.greenpointfuels.nl

Kinderen in contact brengen met techniek

Van Kessel Olie is trotse partner van de KreaTech Fabriek in Veghel. Dit prachtige initiatief biedt kinderen van 6 tot 16 jaar de kans om op een leuke manier kennis te maken met techniek. Een team van technisch onderlegde vrijwilligers begeleiden de kinderen bij het uitvoeren van creatief technische knutselopdrachten om zo meer over techniek te ontdekken. Van Kessel Olie steunt dit initiatief van harte omdat onze producten (brandstoffen, smeermiddelen en metaalbewerkingsvloeistoffen) ook talloze raakvlakken met techniek hebben. www.kreatechfabriek.nl

Heeft u nog vragen over of suggesties voor ons duurzaamheidsbeleid? Wilt u graag zelf aan de slag met de verdere verduurzaming van uw bedrijf? Neem dan contact op met onze medewerkers op het nummer 0492-34 12 21 of via mail naar verkoop@vankesselolie.nl