Nieuwe stimuleringsregeling voor LNG bekendgemaakt

Tijdens het symposium “De toekomst van LNG/Bio-LNG” heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitgangspunten voor de Stimuleringsregeling (Bio-)LNG gepresenteerd.

Deze nieuwe stimuleringsregeling vervangt de accijnsteruggave regeling voor LNG die eind vorig jaar werd stopgezet. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2019 voor een periode van 3 jaar, dat is 1 jaar langer dan oorspronkelijk aangekondigd. De nieuwe regeling wordt op dit moment nog juridisch getoetst en treedt in de zomer met terugwerkende kracht in werking.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

– De teruggaaf blijft ongewijzigd, nl. 12,5 cent per kg LNG
– De nieuwe regeling geldt voor de periode 2019 – 2020 – 2021
Ingangsdatum: 1 januari 2019 – met terugwerkende kracht

De regeling geldt zowel voor LNG als Bio-LNG. Er zal nog aanvullend onderzoek verricht worden naar de productie van Bio-LNG. Het is mogelijk – maar dit is nog bijlange niet zeker – dat Bio-LNG in de toekomst dan een gunstigere regeling krijgt dan gewone LNG.

Interessante business case voor zwaar transport

Met deze nieuwe stimuleringsregeling blijft LNG voor zwaar vrachtverkeer zowel vanuit duurzaam als financieel oogpunt een zeer interessant alternatief voor diesel. Eind vorig jaar werd ook al bekend gemaakt dat vrachtwagens op LNG en CNG de komende twee jaar geen Maut hoeven te betalen in Duitsland.

LNG tanken kan bij onze Greenpoint tankstations in Oude-Tonge en in Veghel (Doornhoek). Wilt u graag meer weten over de kansen van rijden op LNG? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.