Greenpoint Fuels

Logo - Greenpoint

Greenpoint Fuels investeert in en bouwt moderne tankstations nabij logistieke hotspots. Per locatie wordt – in overleg met lokale overheden en het bedrijfsleven – de ideale productmix van duurzame (bv. LNG, CNG, waterstof, EV, enz.) en fossiele brandstoffen (diesel en benzine) bepaald.

De ontwikkeling van duurzame brandstoffen staat natuurlijk niet stil.  Bent u bezig met nieuwe initiatieven voor de toekomst? Alle Greenpoint locaties beschikken nu reeds over vergunningen om snel te kunnen uitbreiden met nieuwe producten of technologieën. Bespreek uw plannen met ons!