Afschaffing rode diesel: wat moet u doen?

Op 1 januari 2013 wordt het verlaagde accijnstarief voor rode diesel en rode huisbrandolie definitief afgeschaft. Omdat niet iedereen de dieseltank leeg heeft op 31 december 2012, zijn een aantal overgangsmaatregelen bepaald. In deze nieuwsbrief willen wij u hier graag over informeren.

Accijns bijbetalen over uw voorraad rode diesel
Vanaf 1 januari 2013 moet u extra accijns afdragen over de voorraad rode diesel in uw opslagtank(s). Het gaat hier om het verschil tussen het nieuwe accijnstarief per 1 januari 2013 en het huidige accijnstarief van rode diesel (= € 18,14 per 100 liter).

U kunt het formulier ‘Aangifte Accijns vervallen laagbelaste halfzware olie en gasolie’ vanaf begin december 2012 downloaden van de internetsite van de Douane: www.douane.nl. U vult het formulier in en stuurt het naar de Belastingdienst Douane. Het adres staat op het formulier. Dat moet u uiterlijk op 8 januari 2013 doen.

Op deze regel zijn 2 uitzonderingen van toepassing. U hoeft geen accijnsaangifte te doen indien:

  • u een eindgebruiker bent met 1 of meerdere tanks met een gezamenlijke tankinhoud van 5.000 liter of minder.
  • of het bij te betalen bedrag op 1 januari 2013 lager is dan € 250. Dit komt overeen met zo’n 1.450 liter rode diesel.

Voorraad te gebruiken tot 30 juni 2013
Tanks met rode diesel zijn natuurlijk niet allemaal leeg op 31 december 2012. U mag deze voorraad gebruiken tot en met 30 juni 2013. In bepaalde gevallen kunt u extra uitstel krijgen, maar nooit langer dan 31 december 2013.

U moet uw voorraad wel gebruiken in de machines of installaties waarvoor rode diesel in 2012 was toegestaan, zoals bv. trekkers, bouwmachines, enz. Het blijft ook in 2013 verboden om rode diesel te gebruiken in motorvoertuigen bedoeld voor de weg (bv. vrachtwagens) en pleziervaartuigen.

Einde accijnsteruggaafregeling
Op 31 december 2012 loopt ook de accijns-teruggaafregeling voor grootgebruikers ten einde. Na 1 januari 2013 kunt u wel nog aangifte doen voor teruggaaf voor het jaar 2012 via de gebruikelijke manier.

Ook petroleum
Vanaf 1 januari 2013 zal ook het lagere accijnstarief van petroleum verdwijnen. Alle bovengenoemde regels gelden dus ook voor petroleum.

Dit nieuwsbericht bevat alle informatie zoals die bij momenteel bij ons bekend is. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, dan kunt u steeds terecht bij onze medewerkers op het algemene nummer 0492-34 12 21.