AdBlue OptiFlow: voorkomt problemen bij machines die vaak kortstondig draaien

Steeds meer vrachtwagens, landbouw- en grondverzetmachines zijn voorzien van een SCR-katalysator met AdBlue. AdBlue is een uiterst zuiver mengsel van gedemineraliseerd water en ureum dat door vele motorenfabrikanten wordt gebruikt voor het reduceren van stikstofoxiden (NOx) in uitlaatgassen. Wanneer AdBlue wordt ingespoten in de SCR-katalysator, dan worden de giftige stikstofoxiden omgezet in stikstof (N2) en waterdamp (H2O), wat beide onschadelijk is voor het milieu.

In de praktijk blijkt echter dat AdBlue in bepaalde omstandigheden gaat kristalliseren in de SCR-katalysator. Dit gebeurt met name wanneer de temperatuur in de katalysator niet hoog genoeg is of wordt. Dit komt regelmatig voor bij machines die vaak slechts korte tijd draaien (15-30 min.), korte ritten rijden, veel stationair lopen, zoals bv. landbouwtractoren in de veehouderij, bepaalde wheelloaders, veegmachines, vuilniswagens, enz.

Door het kristalliseren van de AdBlue raakt de SCR-katalysator verstopt, met vermogensverlies en storingen tot gevolg. Dit kan nu voorkomen worden met een nieuwe type AdBlue genaamd OptiFlow. OptiFlow bestaat uit standaard AdBlue conform de ISO 22241-1 norm aangevuld met een speciale toevoeging. Deze toevoeging gaat het kristalliseren van de AdBlue in de SCR-katalysator tegen, ook wanneer deze niet volledig op bedrijfs-temperatuur komt.

AdBlue Optiflow is beschikbaar in:
– bulk
– 1.000 liter IBC’s
– 200 liter vaten
– 10 liter jerrycans.

Bekijk hier de AdBlue OptiFlow brochure of neem direct contact met ons op, wij beantwoorden graag al uw vragen!