TRAXX: Minder CO2 door hoogwaardige diesel en slimme logistiek

08-10-2013

Veel ondernemers willen (of moeten) aan hun opdrachtgevers duidelijk maken hoe zij duurzaam werken en hun CO2 footprint verkleinen. Met TRAXX Diesel heeft u alvast een sterk product in huis, maar hoe maakt u daar ook een sterk verhaal van bij uw opdrachtgevers? Daarvoor ontwikkelde TRAXX enkele handige hulpmiddelen.

Minder energieverbruik, minder schadelijke emissies
Duurzaam werken en CO2-reductie zijn voor veel ondernemers actuele thema’s. Hierbij speelt de dieselkwaliteit een belangrijke rol. Zo helpt TRAXX Diesel u om uw energieverbruik – en dus ook de uitstoot van CO2 en andere schadelijke emissies – terug te dringen. Daarnaast doet Van Kessel Olie ook grote inspanningen om de CO2-footprint van haar dieselleveranties te verkleinen.

TRAXX Diesel draagt concreet bij aan een lagere milieu-impact van uw werkzaamheden door:

1) CO2-reductie: gemiddeld 3,7% minder CO2 dan standaard EN590 diesel
2) Positief effect op de uitstoot van andere emissies zoals NOx en fijn stof
3) Duurzame brandstofleveranties door:
    - Minder vervoersbewegingen door inhoudsmeetsystemen
    - Geen verpakkingsafval
    - Een brandstofleverancier die Lean & Green is

Meer informatie over al deze aspecten kunt u terugvinden in de handige Factsheet Emissiereductie met TRAXX Diesel.

TRAXX_emissie_reductie_tools_vankesselolie.jpg Ondersteuning voor offertes
Wilt u de emissievoordelen van TRAXX Diesel onder de aandacht brengen van uw opdrachtgever(s)? Hiervoor heeft TRAXX een aantal hulpmiddelen ontwikkeld zoals een offertetekst en een rekenmodel. Wilt u als TRAXX-relatie graag kosteloos gebruik maken van deze hulpmiddelen, neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie over TRAXX Diesel vindt u op www.traxx-diesel.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht

Van Kessel Olie